VASTUVÕTUINFO

Neonilla Tervisekool on täiendkoolitusasutus, kes järgib täiskasvanute koolituse seadust ja on esitanud Eesti Hariduse Infosüsteemi majandustegevusteate ( teade nr 171677 ). Massööri eriala õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on omandatud vähemalt keskharidus. Lapsehoidja eriala õppesse ning hooldustöötaja eriala õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus ja vanus eriala lõpetamisel vähemalt 18 aastat. Lühikursustel osalemiseks lõpetatud hariduse kohta nõudmised puuduvad.

Kooli saab asuda õppima ka isikliku soovi alusel ja selleks (nt. pimedatele) koostatakse erivajadusega õppijale kooli õppekavast lähtuv individuaalne õppekava. Koolis saab massööri, hooldustöötaja ja lapsehoidja eriala õppida statsionaarses (päevane õpe) ning massööri ja lapsehpoidja eriala õppida mittestatsionaarses (kaugõpe) õppevormis tasulisel õppekohal.

Dokumentide vastuvõtt toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul vastavalt kursuste toimumise kavale.

Massööri eriala statsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis E­N kuni 8 tundi päevas ja 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 13 nädalat praktikat.
• Massööri eriala õppeaeg on 11 kuud.
• Massööri eriala õppe maksumus on 2450€

Massööri eriala mittestatsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 13 nädalat praktikat.
• Massööri eriala õppeaeg on 1 aasta 6 kuud
• Masööri eriala õppe maksumus on 2450€

Hooldustöötaja eriala statsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis E­N kuni 8 tundi päevas ja 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 20 nädalat praktikat.
• Hooldustöötaja eriala õppeaeg on 2 aastat ja 1 kuu.
• Hooldustöötaja eriala õppe maksumus on 4150 €

Lapsehoidja eriala statsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis E­N kuni 8 tundi päevas ja 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 10 nädalat praktikat.
• Lapsehoidja eriala õppeaeg on 11 kuud.
• Lapsehoidja eriala õppe maksumus on 2450 €

Lapsehoidja eriala mittestatsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 10 nädalat praktikat.
• Massööri eriala õppeaeg on 1 aastat ja 6 kuud.
• Massööri eriala õppe maksumus on 2450 €

Vastuvõtul kontrollitakse õppekanditaadi sobivust vestlusega. Vestlus toimub Neonilla Tervisekoolis, aadressil Rävala 8, B­103, Tallinn.

Juhul, kui õpilaskandidaat on haigestunud, tuleb sellest koheselt teatada telefonil 58056939 või e­maili teel kursus@neonillatervisekool.ee . Haigustõendi esitamisel on võimalik muuta kirjaliku testi ja vestluse aega. Pärast vastuvõtukomisjoni otsust pannakse vastuvõetud õpilaskandidaatide nimekiri üles kooli koduleheküljele rubriigis ÕPILASTELE , teavet selle kohta saab ka telefonil 58056939 . Õpilaskandidaadil tuleb kirjalikult kooli õppima asumist kinnitada üks päev enne kursuste algust.

Kursuse või koolituse läbimisel väljastatkse dokument:
Tunnistus – kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d.
Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.