ÕPENGUTE EEST TASUMINE

Kooli õppima tulemisel koostatakse igale õpilasele peale õppelepingu allkirjastamist individuaalne, õpilase võimalustega kõige paremini sobituv maksegraafik.
Õppemaks tasutakse panka kooli arveldusarvele, mille number on märgitud lepingusse. Õppemaksu arvestatakse ainepunkti alusel.

Täiendav informatsioon lingi Täindusõppe Kord punktide:
2. Kursusele registreerumine
4. Kursuse eest tasumine all
Kasulik informatsioon lingi VASTVÕTUINFO all