Antud hetkel
käimasolevad kursused:

MASSÖÖRI ERIALA BAASKURSUS

1. 17.11.2023 - 27.10.2024, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
2. 27.11.2023 - 08.11.2024, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
3. 08.12.2023 - 18.11.2024, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
4. 18.12.2023- 26.11.2024, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
5. 27.12.2023- 07.12.2024, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
Antud ajahetkel saab registreeruda järgmistele kursustele:

Kursus Koolitaja Õppekeel Õppeaeg/
Maht
Hind
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS

🔎(õppekava siin)
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Toimumisaeg:

07.02.2024 – 08.01.2025
16.02.2024 – 17.01.2025
26.02.2024 – 24.01.2025
06.03.2024 – 05.02.2025
08.03.2024 – 07.02.2025
15.03.2024 – 17.02.2025
25.03.2024 – 25.02.2025
05.04.2024 – 07.03.2025
15.04.2023 – 15.03.2025
24.04.2024 – 25.03.2025
06.05.2024 – 05.04.2025
14.05.2024 – 15.04.2025
22.05.2024 – 22.04.2025
24.05.2024 – 23.04.2025
05.06.2024 – 05.05.2025
12.06.2024 – 13.05.2025
22.06.2024 – 23.05.2025
30.06.2024 – 30.05.2025
03.07.2024 – 02.06.2025
12.07.2024 – 11.06.2025
21.07.2024 – 20.06.2025
30.07.2024 – 30.06.2025


Regestreeru kursusele


Registreeruda saab telefonil 58056939 ja

emaili teel kursus@neonilla-tervisekool.ee

Kõikide kursuste eest on vastutav Neonilla Vellend.

Õppejõuks Neonilla Vellend ja teised Neonilla Tervisekooli õppejõud.