Antud hetkel
käimasolevad kursused:

MASSÖÖRI ERIALA BAASKURSUS

1. 16.11.2020 – 21.09.2021, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
2. 17.20.2020 – 21.10.2021, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
3. 21.01.2020 – 26.11.2021, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
4. 01.04.2021 – 05.02.2022, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
5. 26.05.2021 – 30.03.2022, 1000 ak/t maksumusega 2500 €
Antud ajahetkel saab registreeruda järgmistele kursustele:

Kursus Koolitaja Õppekeel Õppeaeg/
Maht
Hind
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS

🔎(õppekava siin)
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Toimumisaeg:

01.02.2022 - 08.12.2022
09.02.2022 - 16.12.2022
18.02.2022 - 23.12.2022
21.02.2022 - 28.12.2022
02.03.2022 - 09.01.2023
11.03.2022 – 16.01.2023
18.03.2022 - 23.01.2023
28.03.2022 - 07.02.2023
08.04.2022 - 15.02.2023
09.04.2022 - 15.03.2023
18.04.2022 - 25.02.2023
26.04.2022 - 04.03.2023
06.05.2022 - 11.03.2023
16.05.2022 - 23.03.2023
25.05.2022 - 31.03.2023
06.06.2022 - 13.04.2023
15.06.2022 - 21.04.2023
25.06.2022 - 29.04.2023
05.07.2022 - 11.05.2023
13.07.2022 - 19.05.2023
15.07.2022 - 23.05.2023
23.07.2022 - 27.05.2023
03.08.2022 - 09.06.2023
12.08.2022 - 16.06.2023
22.08.2022 - 26.06.2023
31.08.2022 - 07.07.2023
02.09.2022 - 08.07.2023
05.09.2022 - 10.07.2023
12.09.2022 - 17.07.2023
21.09.2022 - 27.07.2023
30.09.2022 - 05.08.2023
03.10.2022 - 07.08.2023
10.10.2022 - 14.08.2023
21.10.2022 - 25.08.2023
28.10.2022 - 04.09.2023
02.11.2022 - 07.09.2023
08.11.2022 - 14.09.2023
11.11.2022 - 15.09.2023
18.11.2022 - 22.09.2023
28.11.2022 - 02.10.2023
02.12.2022 - 06.10.2023
09.12.2022 - 14.10.2023
19.12.2022 - 23.10.2023
27.12.2022 - 31.10.2023

Regestreeru kursusele


Registreeruda saab telefonil 58056939 ja

emaili teel kursus@neonilla-tervisekool.ee

Kõikide kursuste eest on vastutav Neonilla Vellend.

Õppejõuks Neonilla Vellend ja teised Neonilla Tervisekooli õppejõud.