VAJALIKUD DOKUMENDID

Neonilla Tervisekooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

Massööri eriala:

1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus:
    Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
5. isikuttõendav dokument ja selle koopia

Hooldustöötaja ja lapsehoidja eriala:

1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus:
    Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. tunnistus või diplom viimasest õppeasutusest ja selle koopia
5. isikuttõendav dokument ja selle koopia

Kõikide õpilaskandidaatidega viiakse enne õppetöö algust läbi vastuvõtuvestlus.
• Igale õpilasele koostatakse individuaalne maksegraafik, arvestades tema soove ning võimalusi,     väljastatakse õpitulemuste arvestuskaart.
• Vastuvõtt toimub üheaegselt nii statsionaarsesse kui mittestatsionaarsesse õppevormi.
• Vastuvõtt toimub üheaegselt nii eestikeelsetesse kui venekeelsetesse õpperühmadesse.

Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 10.00-16.00, Neonilla Tervisekoolis, aadressil Rävala 8, B­103, Tallinn. Võtame vastu ka postiga saadetud ja digiallkirjastatud dokumente.

Info telefonil 58056939, e­posti teel: kursus@neonilla-tervisekool.ee