Registreerumistingimused

Neonilla Tervisekooli kursustel osalejatele:

• Registreerides kursusele olete võtnud maksekohustuse.
• Kursustele saab registreeruda kodulehel täites registreerumisvormi või e-posti teel
( kursused@neonilla-tervisekool.ee )
• Koos kursusele registreerumise kinnitusega saadame tasumiseks vajalikud rekvisiidid.
• Kursusel osalejale koostatakse ja väljastatakse arve kursuse toimumise ametlikul alguspäeval.
• Kursus avatakse juhul kui kursusele on registreerunud kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
• Kursusest loobumisest tuleb anda teada kirjalikult e-maili teel
( kursused@neonilla-tervisekool.ee ) vähemalt 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust.
• Juhul kui registreerunu loobub kursusest 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust, tagastab Neonilla Tervisekool kursuse ettemaksu (kirjaliku avalduse alusel).
• Kursusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust või kui kursus on juba alanud, kursuse tasu ei tagastata. Samuti ei tagastata kursuse tasu kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral.
• Õpilane arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt või segab õppetööd. Samuti õppetasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu.
• Neonilla Tervisekoolil on õigus teha kursuste plaanis muudatusi.
• Kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal kursusel, teisel kursusel või tagastatakse tasutud kursuse tasu, sh ettemaks kooli poolt täies ulatuses (kirjaliku avalduse alusel).