Hiina Traditsiooniline Meditsiin (HTM) diagnostika ja sellel põhinevad erinevad massaažid

Antud diagnostika põhineb Hiina Traditsioonilise Meditsiini põhjalikul tundmisel. Aluseks on energiakanalitel asuvad bioaktiivsed punktid. Kanalitel asuvaid ja kanaliväliseid bioaktiivseid punkte on ligi 700. Et punktide asukohta õigesti määrata, on vaja põhjalikult tunda skeletti ja lihaste ehitust ning asukohta. Ida ravifilosoofia on Lääne inimesele tihti arusaamutu, mis samas ei vähenda tema effektiivsust. Arusaamatuks jääb ta ka Lääne arstidele, sest HTM vaatleb inimest kui tervikut ja erinevaid haigusi saab tihti ravida samade punktide kaudu. Eluenergia tõkestumine kanalites on haigestumiste põhjuseks. HTM ülessanne on need tõkestumised leida ja illimineerida. Tehnikaid mida selleks kasutatakse on väga palju - akupunktuur, mokšaravi, surve- ja koputusmeetodid, jpm. HTM saab tihti kasutada seal, kus teiste massaažide kasutamist piiravad teatud vastunäidustused.
Stress, operatsionieelsed hirmud, operatsioonijärgne taastusravi, selja probleemid ,insuldijärgne taastusravi, kurnatus, halvatused ja preesid, kümetused ja lastehaigused, kõnehäired, saab aidata autiste jne, jne. Ka siin nagu teisteski massaažides sõltub ravi tulemuslikkus koostööst, ravi massassöör/terapeut ka siin teile abiks olla.